President Kovilovo Resort

Najnovija MOOD: muzička rešenja u President Kovilovo Resort-u

„President Kovilovo Resort“ predstavlja hotelsko-ugostiteljski i sportsko-manifestacioni kompleks smešten u prirodnom okruženju i prijatnom ambijentu na samo 18 km od centra Beograda. Hotel ima 27 smeštajnih jedinica i ukupno 72 ležaja, kongresnu salu za 300 učesnika, Kristalnu dvoranu kapaciteta do 150 osoba namenjenu za venčanja i svečane večere, restoran, park sa 40 gazeba i više…