FTS Fratello Ticketing System

Zašto bi trebalo da koristite FTS Tiketing sistem?

FTS Tiketing Sistem je pomoćni softverski „alat“ koji služi prevashodno za „upravljanje problemima” u vašoj organizaciji. Koristi se za kreiranje tiketa odnosno naloga za rešavanje incidenata kao i upravljanje problemima od trenutka kada su nastali pa do njihovog rešenja. Tiketing sistem omogućava efikasno upravljanje ljudskim resursima u servisnoj podršci vaše kompanije, kao i merenje pojedinačnih…